4x4 Academy - Sveriges roligaste körskola

Heldag terräng & asfalt - 8 timmar


Under en heldag 4x4 körning hos oss kör du din egen bil tillsammans med våra instruktörer på både terrängbana samt asfaltsbana.
Dagen inleds med ett teoripass där vi går igenom hur bilarna och 4x4 systemen fungerar, vi går igenom grunderna för körning i terräng samt på hal och sträv asfalt.
Därefter intar vi en gemensam lunch innan vi beger oss till bilarna och ger oss iväg för praktiska övningar på asfalt och i terräng.

På både asfaltsbanan och terrängbanan finns våra instruktörer med för att fortlöpande ge er tips och råd för körning i de olika situationerna.
På terrängbanan kör ni:
- Utförslut
- Uppförslut
- Sidolut
- Diken
- Stenar och stubbar
- Trånga passager

På asfaltsbanan kör ni:
- Maxbromsning på strävt och halt underlag
- Undanmanöver på strävt och halt underlag
- Manöverbana

Detta är en utbildning där du under kontrollerade former får en djupare förståelse och kunskap om din bil och hur dess 4x4 system fungerar under både terrängkörning och asfaltskörning.

Pris: 8.500:-/ fordon (max 2p/fordon) - minst 4 fordon
I priset ingår:
- Fika
- Lunch
- Fika
- Terrängkörningskompendium

Ovanstående priser är exklusive moms.

20161023_095019

sandlycke2015_36_